Vrienden van het centrum

Hier wordt nog nadere invulling aan gegeven.