Giften aan het centrum

Om de doelen van het Educatief WOII Centrum te realiseren hebben we ook financiële ondersteuning nodig.

Jouw bijdrage zien we graag tegemoet op het rekeningnummer van de stichting.

St. Educatief WOII Centrum Medemblik
NL91RABO 0190 5321 22